Spoločnosť Adrigo s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácií.

Odvody konateľa v s.r.o. v roku 2019

Odvody konateľa s.r.o. v roku 2019


To, aké odvody sa vzťahujú na konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), závisí od toho, akým spôsobom je konateľ odmeňovaný. Iné odvodové povinnosti totiž štát stanovuje konateľovi s pravidelným príjmom, iné s nepravidelným príjmom a úplne iná situácia je pri konateľovi bez nároku na odmenu.
Spoločník – konateľ bez nároku na odmenu
Pri jednoosobových spoločnostiach s ručením obmedzeným je bežné, ak spoločník-konateľ vystupuje ako osoba bez nároku na odmenu.
• Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí, keďže za vykonávanie svojej funkcie neberie žiadne peniaze.
• Odvody do svojej zdravotnej poisťovne platí ako samoplatca. Minimálny dobrovoľný zdravotný odvod na rok 2019 je pritom 66,78 eura mesačne. Plateniu dobrovoľného zdravotného poistenia by sa konateľ vyhol len vtedy, ak by bol súčasne aj zamestnancom v danej alebo inej firme, ak by zdravotný odvodov platil ako SZČO alebo by bol zdravotne poistený štátom – napríklad ako osoba na rodičovskej dovolenke.
Jeho príjmom je len podiel na zisku firmy, ktorý sa však nepovažuje za príjem zo závislej činnosti
• Ak zisk bol dosiahnutý za obdobie od 1. januára 2017, tak podiel na zisku firmy podlieha dani z príjmu fyzických osôb, zdaňuje sa zrážkovou daňou so 7-percentnou sadzbou.
• Z podielu na zisku sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne.
• Z podielov na zisku dosiahnutého za obdobie od 1. januára 2017 sa neplatia ani odvody na zdravotné poistenie, keďže podiely na zisku sa už nepovažujú za zárobkovú činnosť podľa zákona o zdravotnom poistení.