Spoločnosť Adrigo s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácií.

Zmeny v s.r.o. s prevodom obchodného podielu

Zmena spoločníka – prevod obchodného podielu v s. r. o.

 
  • pen 1743189 1920
    Prevod obchodného podielu sa týka predovšetkým spoločníka, ktorý obchodný podiel hodlá previesť - prevodca, ďalej osoby, ktorá obchodný podiel hodlá nadobudnúť - nadobúdateľ a napokon sa vo väčšine prípadov dotýka aj spoločnosti samotnej...
    Kód:67