Spoločnosť Adrigo s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácií.

Zmeny v s.r.o. bez prevodu obchodného podielu

Najčastejšie vykonávané zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

 

Zápis a zmena viacerých údajov v obchodnom registri

Zmena obchodného mena spoločnosti

Zmena adresy sídla spoločnosti

Zmena /odvolanie konateľa spoločnosti

Zmena spoločníka – prevod obchodného podielu v s.r.o.

Zvýšenie základného imania

Doplnenie/zrušenie predmetov podnikania - živnosti