Spoločnosť Adrigo s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácií.

Ready made s.r.o.

Neohodnotené

Ready-made spoločnosti sú spoločnosti, ktoré boli založené len za účelom ich ďalšieho predaja, nemajú žiadne pohľadávky a záväzky a ani doposiaľ nevykonávali žiadnu činnosť. Základné imanie je splatené v celom rozsahu.


€380
Kategória: Predaj Ready - made s.r.o.
 

Ready-made s.r.o. alebo existujúce spoločnosti

Aká je motivácia kupovať existujúcu s.r.o.?

A prečo má niekto záujem kúpiť existujúcu s.r.o., keď si môžu založiť svoju vlastnú? Najčastejšie sa o kúpu „ready-made“ s.r.o. zaujímajú podnikatelia, ktorí nemajú čas na vybavovanie všetkých náležitostí súvisiacich so zakladaním spoločnosti, čo predstavuje návštevu mnohých úradov, vypracovanie a podpisovanie mnohých listín a podobne. Ak sa rozhodnú pre kúpu spoločnosti, môžu ju mať približne za dva týždne, ale pri zakladaní spoločnosti spolu s rôznymi registráciami môžu stratiť v niektorých prípadoch aj dva mesiace.

Špecifickým dôvodom kúpy existujúcej firmy, ktorý funguje len na Slovensku je, že podnikateľ má odôvodnenú obavu, že by mu pri žiadosti o registráciu na daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) mohol daňový úrad určiť zloženie vysokej zábezpeky, ktorej výška sa môže pohybovať od 1 000 eur do 500 000 eur. Preto, ak by mu hrozilo zloženie vyššej zábezpeky na DPH ako by zaplatil za kúpu hotovej s.r.o., ktorá už registrovaným platiteľom DPH je, je pre neho výhodnejšie si radšej takúto spoločnosť kúpiť. Pre zaujímavosť uvádzame, že podľa informácií sprístupnených Finančným riaditeľstvom SR bola v roku 2014 z celkového počtu 12 054 žiadostí o registráciu na daň z pridanej hodnoty uložená povinnosť zloženia zábezpeky až v 2 650 prípadoch, čo predstavuje takmer 22 % žiadateľov o registráciu.

Ďalšou skupinou záujemcov o kúpu existujúcej s.r.o. sú zahraniční občania, ktorí sa vôbec nevyznajú v slovenskom právnom prostredí a bolo by pre nich veľmi komplikované si všetky náležitosti spojené so zakladaním novej spoločnosti vybaviť samostatne.

 

Pozrite si zoznam našich ready-made spoločností 

 

CENA Ready-made s.r.o. neplátca DPH: 380 Eur

CENA Ready-made s.r.o. plátca DPH: 2900 Eur

ceny sú vrátane poplatku pre Obchodný register SR

 

Všetky nami predávané Ready-made spoločnosti:

» sú zapísané v Obchodnom registri a majú pridelené IČO,

» majú vystavené živnostenské listy,

» sú registrované pre daň z príjmu resp. DPH (podľa požiadaviek),

» boli založené výhradne za účelom predaja,

» nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky,

» nikdy nevykonávali žiadnu činnosť,

» ich základné imanie je splatené v celom rozsahu,

» sú pripravené na okamžitý predaj.

 

Pri predaji založenej Ready-made spoločnosti je možné zmeniť jej obchodné meno, sídlo ako aj ďalšie údaje podľa Vášho želania. 

Naše Ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným disponujú základnými a najviac používanými predmetmi podnikania, zvyčajne sú to:

» kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

» sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

» sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

» činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

» počítačové služby

» a mnoho ďalších živností. 

Na požiadanie Vám zabezpečíme rozšírenie predmetov podnikania o ďalšie živnosti.